Havsnivåhöjningsillustration

Globalt

Den globala havsnivån stiger idag snabbare än någonsin under de åtminstone senaste 7.000 åren, och hastigheten verkar fortsätta accelerera. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration i USA) höjde sin uppskattning av trenden för havsnivåhöjningen från 3,2 mm/år 2016 till 3,4 mm/år 2017, och extremscenariot fram till år 2100 från 2,0 m 2012 till 2,5 m 2017. Då har de ändå utlämnat flera faktorer som de bedömer kommer att accelerera takten ytterligare, då det ännu saknas långtidsmodeller för dessa, bland annat snabbare utflöde av glaciärer till havet på grund av kollaps av bromsande shelfisar, snabbare avsmältning av glaciärer genom ökad absorption av solvärme i ytan där mörka partiklar anrikats efter tidigare avsmältning, och snabbare temperaturhöjning genom stora utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från tinande permafrostområden i främst Sibirien. Enligt NASA (National Aeronautics and Space Administration i USA) var havsnivåhöjningen 2011-2016 5,8 mm/år, 70% högre än NOAA:s uppskattade trend på 3,4 mm/år. Totalt bedöms havsnivån kunna stiga 65 m till om alla kvarvarande istäcken smälter.

Konsekvenser

Den stigande havsnivån orsakar både en successiv permanent översvämning av lågt liggande områden, främst längs havskuster, men också mer frekventa tillfälliga översvämningar i kombination med tidvatten, kraftig pålandsvind och lågtryck. Det gör att stora områden kan bli obeboeliga långt innan de översvämmats permanent. Detta har redan hänt i flera ögrupper i Stilla Havet, där flera tidigare bebodda lågt liggande öar har evakuerats. Befolkningstätheten är ofta mycket högre i lågt liggande områden än i högre belägna områden, vilket gör att många människor skulle drabbas redan vid ganska små havsnivåhöjningar. Enligt Världsbanken bor 5% av Världens befolkning på land lägre än 5 m över nuvarande havsnivå, vilket innebär att ca 2,5% eller 200 miljoner av Jordens nuvarande befolkning på 7,5 miljarder skulle drabbas direkt av en havsnivåhöjning på 2,5 meter. Detta skulle skapa en flyktingkatastrof 3 gånger värre än flyktingsituationen 2016 då det fanns 65 miljoner flyktingar i hela världen.

Sverige

I Sverige skulle ca 0,21% eller 21.000 av 9.995.000 invånare (2016-12-31) drabbas vid en havsnivåhöjning på bara 0,5 m, 0,56% eller 56.000 vid 1,0 m, 1,03% eller 103.000 vid 1,5 m, 1,78% eller 178.000 vid 2,0 m, och 2,74% eller 273.000 vid 2,5 m. 117 kommuner eller 40% av de 290 kommunerna i Sverige skulle drabbas direkt vid en havsnivåhöjning på 2,5 m.

SeaLevelRise.se

SeaLevelRise.se presenterar Jorden, Sverige och de 194 svenska kommuner som kan drabbas av havsnivåhöjning på 327 sidor med 6.664 kartor, 1552 videor och 428 3D-scener som visar de områden som översvämmas, och 195 diagram och 233 tabeller som visar hur stora områden och antal människor som drabbas, per kommun och för hela Sverige, vid olika havsnivåhöjningar upp till extremen 65 m.

SeaLevelRise.se innehåller följande sidor: